TodoVerde

TodoVerde (2001)
O verde como representación da saúde da Terra. Imaxes realizadas nas Fragas do Eume e outros lugares de Galicia.
A excelencia da Natureza en estado puro. Un exemplo de conservación e beleza do Patrimonio Natural. “TodoVerde” desprende oxixeno e clo-rofila, respeto e admiración por o mundo das plantas e a súa importan-cia nun planeta desesperado pola intervención despiadada dos seres humanos.

TEXTO de LUIS SEOANE en “GALICIA EMIGRANTE” sobre as Fragas do Eume :
…“O curso do rio que evoca aos mais diversos acontecimentos da his-toria galega e que atravesa terras de grandes carvalleiras, soutos de cas-tiñeiros e bosques de piñeiros. A beleza da comarca que baña o Eume é unha das máis sobranceiras en Galicia. Nas abas das montañas medra verde a vexetación con todos os variados matices do verde. En poucas partes do planeta posíu esta cor, que sinala esperanza, maior riqueza de matices, dende o tenro verde-limón e o suave verde-gris até o verde es-meralda e os máis fondos verdes case azuis” …

Realizadas con cámara analóxica de medio formato e diapositiva Vel-via, foi posteriormente dixitalizada en alta resolución e optimizada para calqueira tipo de formato.

Mostrando todos los resultados (14)

Mostrando todos los resultados (14)