A Horta de Carnati

galego(Galego)
Fotografías de un ano de cultivo biolóxico real. Realizado en estudio todos os luns de 19 a 21h. Cando chega a cesta da colleita semanal da horta (4 ciclos de 6 meses). As plantas que o desexan, mostran o seu interés por facer o seu relato e dan sinais para seren fotografadas reco-llendo a súa testemuña “notarialmente”. Sendo a mesma colección, ten dúas partes realizadas; en “A Horta de Carnati” nárrase o esplendor da vida e en “Alterados” o deterioro da natureza por invasión de seres alleos, incontrolables e invasores indestructibles. Cun marcado acento ecoloxista fai relato paralelo do que acontece no planeta Terra. Fotogra-fías de Alta Resolución. Hasselblad + Phase One.

Texto de Manuel Rivas
“O estoupido da célula. O da semente cando apalpa no sol. O alalá da pasión. O intre da xiria. Ese tamén é a foto verdadeira. Enerxía e solpresa, vértigo e asombro. E Piñón transmite-nos esas vibracións, porque a cámara dos mestres ten o don de reverdecer.
Descubrimento. Apropiación. Segredo.Todo pirata que se honre percu-ra tesouros polo placer da percura. Todo viaxeiro que se precie non de-be ter máis meta que o alén. Todo bon falcón -eu seino- caza para voar”

Texto de Ángel Vázquez de la Cruz
Texto de Mónica Sabbatiello
Texto de María José Fernández López

galego(English)
A Horta de Carnati (Carnati’s Orchard) (2006-2007)
See on Facebook

Photographs of a biological cycle of plants, taken in a studio every Monday from 7pm to 9pm, when the basket of the weekly harvest arrives (4 cycles of 6 months). The plants that want to, show their interest in telling their story and feel ready to be photographed, providing their testimony. The same collection has two parts; In «A Horta de Carnati», the splendor of life is narrated and in «Altered» we can see the deterioration of nature by the invasion of alien beings, uncontrollable and indestructible invaders. With an eco-friendly insight, the photographer makes a parallel account of what happens on planet Earth.

Mostrando 1–24 de 58 resultados

Mostrando 1–24 de 58 resultados